ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Razumije osnovne uloge i strukture savremenih elektroenergetskih sistema na opštem nivou i na nivou elemenata koji čine sistem. 2. Poznaje načina matematičkog modelovanja elemenata elektroenergetskog sistema za potrebe analize normalnog režima rada. 3. Proračuna strujno-naponske prilike u mreži upotrebom direktnih metoda. 4. Proračuna tokove snaga i analizara dobijene rezultate. 5. Razumije pojam ekonomičnog dispečinga i sprovodi proračun optimalnog angažovanja agregata. 6. Razumije ulogu regulacije frekvencije i napona u elektroenergetskim sistemima. 7. Podešava i dimenzioniše naponsko-reaktivne regulacione resurse. 8. Koristi savremena softverska rješenja za analizu elektroenergetskih sistema. 9. Ima sposobnost istraživanja i prezentiranja rezultata sprovedenih analiza.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MILJANIĆ
LAZAR ŠĆEKIĆ

Dodatni ispitni rok (za studente kojima je predmetni ispit posljednji na studijama)

Rezultati nakon Prvog septembarskog roka

Usmeni ispit (promjena sale)

Termini Zavrsnog ispita (stari program studija)

Rezultati popravnog kolokvijuma

Treća laboratorijska vježba