Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje brojne veličine zapisane u različitim brojnim sistemima (binarnom, oktalnom, heksadekadnom, BCD, dekadnom) i vrši njihovo konvertovanje, 2. Izračuna rezultat osnovnih aritmetičkih operacija u navedenim brojenim sistemima, 3. Detaljno opiše različite formate binarnog zapisivanja podataka (neoznačenih i označenih cijelih brojeva, decimalnih brojeva sa nepomičnim i pomičnim zarezom, alfanumeričkih znakova i instrukcija) u računaru, 4. Interpretira osnovne postulate, pravila, zakone i teoreme Bulove algebre, opiše logički izraz Bulovom funkcijom i pronadje njegovu minimalnu formu, 5. Definiše i analizira funkciju osnovnih i izvedenih logičkih kola i prekidačkih mreža proizvoljnog stepena složenosti, 6. Projektuje osnovne digitalne sisteme – binarni sabirač, multiplekser i dekoder, i analizira njihovo funkcionisanje, 7. Razlikuje i opiše memorijske elemente prema tehnologiji njihove izrade, najvažnijim karakteristikama (kapacitet i vrijeme pristupa) i hijerarhijskoj organizaciji u računarskom sistemu opšte namjene, 8. Projektuje memorije velikog kapaciteta upotrebom memorijskih čipova manjeg kapaciteta, 9. Analizira funkcionisanje procesora i njegove mikroprogramske kontrolne jedinice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN IVANOVIĆ
ANA JEKNIĆ

ECTS katalog za studijsku 2022/23 godinu

Rezultati polaganja u drugom septembarskom roku

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

Rezultati popravnog završnog ispita

Laboratorijske vježbe (dodatni korona termin)

Rezultati završnog ispita