SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni principe rada specijalnih električnih mašina (koračni motor, motor JSS bez četkica, prekidački reluktatni motor, asinhroni i sinhroni motori male snage, i dr.) 2. Opiše specifične detalje konstrukcije i karakteristike pojedinih motora male snage, 3. Objasni principe upravljanja i principe regulacije brzine i momenta specijalnih mašina, 4. Analizira uticaj upravljačkih varijabli na karakteristike mašine u ustaljenom stanju i prelaznim režimima, 5. Kreira simulacioni model specijalne električne mašine i analizira različite upravljačke tehnike putem računarske simulacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ1x1
3S
VLADAN VUJIČIĆ3x1
3S