Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MUJOVIĆ3x1
13S+4P
1x1
13S+4P