KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MUJOVIĆ

Termini za konsultacije