Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike; 2. Primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. Upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 4. Upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RAIČEVIĆ1x2
20B
MIRA VUČELJIĆ1x2
20B
VANJA VELJOVIĆ1x10
97B
MARA ŠĆEPANOVIĆ3x1
97B+40P
2x2
97B+40P
1x6
57B

X недеља

IX недеља

VIII недеља

резултати колоквијума

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ФИЗИКЕ