OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može: 1. Definisati pojam elektrostatičkog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. Izračunati električno polje u slučajevima geometrije sa visokim stepenom simetrije, primjenom Gausovog zakona; 3. Definisati pojam kapacitivnosti i izračunati kapacitivnost karakterističnih geometrija provodnika; 4. Definisati pojam linearnog električnog kola i osnovne zakonitosti koje ga opisuju (Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofove zakone); 5. Definisati pojam otpornosti, linearnog otpornika i izračunati otpornost složene otporničke mreže; 6. Definisati elementarne pojmove kao što su naponski i strujni djelitelj i elementarne transformacije naponskih i strujnih izvora; 7. Riješiti linearno električno kolo elementarnim transformacijama kao i metodom konturnih struja i potencijala čvorova; 8. Definisati teoreme električnih kola; 9. Riješiti linearno električno kolo primjenom prethodno nabrojanih metoda i teorema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x10
99B
ALDIN KAJEVIĆ2x2
99B+32P
1x10
99B
GOJKO JOKSIMOVIĆ3x1
99B+32P