Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Razumije pojmove iz oblasti Integralnog računa funkcije jedne promjenljive 2. Razumije pojmove iz oblasti Funkcija više promjenljivih (granična vrijednost i neprekidnost funkcija više promjenljivih; Diferencijalni račun funkcije više promjenljivih) 3. Razumije osnovne pojmove vezane za površi drugog reda 4. Rješava složene zadatke iz navedenih oblasti 5. Primjenjuje naučene pojmove i metode rješavanja problema u drugim oblastima koje izučava na svom studijskom programu 6. Koristi literaturu iz ovih oblasti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠICA SLOVIĆ3x2
97B+75P
OLEG OBRADOVIĆ3x1
97B+75P

Rezultati polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku

Prvi dodatni ispitni rok

Rezultati popravnog završnog ispita

Obavještenje o prijavi za dodatni (,,korona") rok

Nova objava - 01.07.2021 11:02