Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede vrste žičanih antena i objasni uslove njihove primjene. 2. Objasni princip rada proreznih i talasovodno proreznih antena. 3. Definiše pojam impedanse antene. 4. Objasni princip rada lijevak i paraboličnih antena. 5. Objasni princip rada i navede vrste frekventno nezavisnih antena. 6. Demonstrira stečena znanja putem javne prezentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA JOVANOVIĆ
LUKA LAZOVIĆ