SAR REMOUTE SENSING


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne koncepte SAR (Synthetic Aperture Radar) remote sensinga i njegove primjene. 2. Objasni način formiranja SAR slika. 3. Pokaže metodologiju obrade SAR slika 4. Obrazloži osnovne principe SAR interferometrije i primjene. 5. Protumači SAR polarimetriju i polarimetrijske matrice. 6. Izvede zaključak o informacijama sadržanim u polarimetrijskim matricama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC