RAČUNARSKE MREŽE (R)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne koncepte računarskih mreža. 2. Opiše osnovne principe nivoa aplikacije. 3. Objasni karakteristike HTTP protokola. 4. Opiše osnovne principe nivoa transporta. 5. Objasni osnovne karakteristike UDP i TCP protokola. 6. Opiše osnovne principe nivoa mreže. 7. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 8. Opiše osnovne principe nivoa linka, Ethernet i WiFi protokola

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
18B+6P
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
18B+6P