Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje strukturno i objektno-orijentisao programiranje, kao i da objasni osnovne principe objektno-orijentisanog programiranja. 2. Objasni pojam klase, kao i pridruženih koncepata nasleđivanja i polimorfizma. 3. Kreira program (projekat) u programskom jeziku Java koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 4. Kreira program (projekat) u programskom jeziku Java koji uključuje rad sa više klasa. 5. Kreira program (projekat) u programskom jeziku Java koji uključuje rad sa grafičkim formama. 6. Objasni karakteristike kolekcija u programskom jeziku Java.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ
STEFAN VUJOVIĆ

Rezultati drugog septembarskog ispitnog roka

Rezultati prvog septembarskog termina

Termini popravke kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

Ukupno bodovno stanje nakon popravke završnog ispita

Rezultati popravnog ispita

Termin održavanja popravnog ispita

Primjer završnog ispita

Ažurirana deveta prezentacija sa predavanja

Ažurirana osma prezentacija sa predavanja

Ažurirana sedma prezentacija sa predavanja

Primer prvog kolokvijuma

Postavka prvog kolokvijuma iz prethodnih školskih godina