SENZORI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje princip rada i karakteristike savremenih senzora, kao i njihovu primjenu za mjerenje fizičkih veličina. 2. Izabere optimalan senzor za konkretnu primjenu. 3. Objasni i izabere mjernu metodu za mjerenje fizičkih veličina. 4. Predstavi strukturu mjernog sistema za mjerenje fizičkih veličina i izvrši prilagodjenje senzorskih signala karakteristikama električnih kola. 5. Analizira moguće greške mjerenja i obradi rezultat mjerenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ