PROJEKTOVANJE ANALOGNIH INTEGRISANIH KOLA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Detaljno analizira rad strujnih ogledala sa povećanim opsegom izlaznog napona i povećanom izlaznom otpornošću. 2. Detaljno analizira rad različitih tipova operacionih pojačavača (dvostepeni, folded cascode, potpuno diferencijani). 3. Detaljno analizira rad strujnih prenosnika i izvrši njihovu klasifikaciju. 4. Detaljno analizira rad kola sa prekidačkim kondezatorima. 5. Detaljno analizira rad naponom kontrolisanih elemenata. 6. Detaljno analizira rad kola sa translinearnim petljama. 7. Detaljno analizira šum u elektronskim kolima u vremenskom i frekventom domenu. 8. Implementira sistem, u kojem se koriste neka od prethodno navedenih elektronskih kola.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKŠA TADIĆ3x1
5S
1x1
5S