OSNOVE SNIMANJA I OBRADE AUDIO SIGNALA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješnog zavšetka ovog predmeta, studenti će ovladati sljedećim segmentima veznim za snimanje i obradu audio signala: - Poznavanje principa rada A/D i D/A konverzije prilikom snimanja zvuka: - Poznavanje karakteristika zvučnika, mikrofona, zvučnih kartica; - Razlikovanje, upotreba i konverzija različitih formata zvučnog zapisa; - Vršenje obrade i miješanja zvuka; - Snimanje govora i instrumenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ