DIGITALNA OBRADA SIGNALA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ DAKOVIĆ1.5x1
2S+2P
.5x1
2S+2P
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
2S+2P
.5x1
2S+2P