KOMPRESIJE MULTIMEDIJALNIH PODATAKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Kompresije multimedijalnih podataka, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Razlikuje tehnike kompresije sa i bez gubitaka 2. Tumači osnovne karakteristike audio kompresionih algoritama MPEG layer I, II i III 3. Implementira kod za JPEG kompresiju slike sa različitim faktorima kompresije 4. Analizira algoritam za kompresiju slike zasnovan na wavelet transformaciji (JPEG2000) 5. Uporedjuje performanse i principe funkcionisanja naprednih algoritama za kompresiju video podataka 6. Utvrđuje način i uslove primjene compressive sensing tehnike u realnim aplikacijama 7. Analizira algoritme za rekonstrukciju slike zasnovane na metodu totalnih varijacija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN STANKOVIĆ