IOT MREŽE - IZBORNI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ3x1
1B+3P