APLIKATIVNI SOFTVER (MATEMATIČKI PAKETI)


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ3x0
3P