POSLOVNE RAČUNARSKE MREŽE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne mrežnog dizajna. 2. Opiše osnovne principe projektovanja LAN mreže. 3. Opiše osnovne principe projektovanja WLAN mreže. 4. Opiše osnovne principe projektovanja mreže data centra. 5. Objasni osnove projektovanja IP adresnog plana. 6. Razumije osnove rutiranja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
15S+71P
1x1
15S+71P