ODABRANA POGLAVLJA IZ DIGITALNIH SISTEMA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
3B
1x1
3B