MODELOVANJE I DINAMIKA ELEKTRIČNIH MAŠINA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO JOKSIMOVIĆ3x1
1S