OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE SOFTVERA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ