ISTORIJA ARHITEKTURE IV(SAVREMENA)


Semestar: 4
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ