Semestar: 6
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Morfologija grada, student će biti u mogućnosti da: 1. Definiše fenomen grada i gradskog trga 2. Identifikuju tipološke i morfološke specifičnosti grada i gradskog trga 3. Objasni morfološke vrijednosti grada i gradskog trga u konkretnom kontekstu 4. Procijeni uticaj morfolo ških specifičnosti grada na kulturni identitet urbane sredine 5. Razvije kritički odnos prema morfološkim vrijednostima konkretne sredine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ2x1
2S+2P

REZULTATI ISPITA

MORFOLOGIJA GRADA_ POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT_ 23.06.2017.12:15h

MORFOLOGIJA GRADA_ ZAVRŠNI ISPIT_ 16.06.2017.12:15h

REZULTATI KOLOKVIJUMA _16.05.2017 20:55

Kolokvijum