PRIVREDNI OBJEKTI


Semestar: 5
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Privredni objekti: 5. Posjeduje odgovarajuće teorijsko znanje neophodno pri izradi i predstavljanju projektata objekata odgovarajuće tipologije – privredni i poslovni objekti, različite razmjere i složenosti; 6. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst. 7. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 8. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ