Semestar: 5
ECTS: 1.6
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Geodezija: 1. poseduje osnovna znanja o primeni različitih tehnologija prostornog prikupljanja podataka; 2. sposoban je da primeni kartografsku interpretaciju prostornih formi u različitim projekcijama; 3. poseduje osnovna znanja o primeni geodetskih podloga u urbanističkom projektovanju i planiranju; 4. razumije primenu inženjerske geodezije u postupcima prenošenja projektovane geometrije na teren; 5. poseduje osnovna znanja o primeni savremenih geodetskih tehnologija za potrebe arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN ĐUROVIĆ1x1
3S+2P
1x1
3S+2P

Peti domaći zadatak

Trigonometrijske sekcije

Spisak pitanja za završni ispit - geodezija

Jedanaesto predavanje - geodezija

Deseto predavanje - geodezija - zadaci

Deseto predavanje - geodezija