GRAĐEVINSKI MATERIJALI


Semestar: 1
ECTS: 3.6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Građevinski materijali: 1. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja. 2. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOMIR ZEJAK