Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sintezni projekat II: 1. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – školski i predškolski objekti i turistički objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija