Semestar: 3
ECTS: 3.2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Osnovi urbanizma student će biti u mogućnosti da: 1. Identifikuje osnovne elemente urbanog prostora i njihove odnose u konkretnom kontekstu 2. Vrednuje osnovne elemente urbanog prostora u konkretnom kontekstu 3. Prepozna potrebe i zahtjeve korisnika prostora i lokalne sredine u procesu urbanih transformacija 4. Transformiše osnovne elemente urbanog prostora u skladu sa načelima održivog razvoja 5. Adekvatno predstavi rezultate rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETISLAV G. POPOVIĆ