INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 2.8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN RADULOVIĆ
GORAN SEKULIĆ
VLADAN IVANOVIĆ

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Bodovno stanje prije izrade završnog ispita

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma