INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 2.8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN RADULOVIĆ
GORAN SEKULIĆ
VLADAN IVANOVIĆ