ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE


Semestar: 5
ECTS: 4.2
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Čelične i drvene konstrukcije: 1. Poznaje odgovarajuće konstruktivne sisteme (čelične i drvene konstrukcije) i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno i građevinsko rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Posjeduje sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja; 3. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ
MLADEN MUHADINOVIĆ

Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja

Grupe za prezentacije i raspored nastave, kolokvijuma itd

CiDK - Semestarski rad - 2017/18 - 25.09.2017 12:58

CiDK - Informacija za studente i plan rada - 2017/18 - 25.09.2017 12:53