FUNDIRANJE I ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE


Semestar: 6
ECTS: 1.6
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Fundiranje i seizmičko projektovanje: 1. Poznaje osnove fundiranja i inženjerske seizmologije, zemljotresnog inženjerstva i upravljanja seizmičkim rizikom; 2. Shvata važnost seizmičkog projektovanja u različitim seizmičkim zonama; 3. Posjeduje znanja o zemljotresnoj zaštiti i upravljanju seizmičkim rizikom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN JANKOVIĆ

Rezultati prvog kolokvijuma - 16.06.2020 12:12

Raspored ispita III kolokvijuma

Raspored polaganja drugog kolokvijuma

Raspored polaganja - I kolokvijum

Informacija za studente i plan rada za FAP 2017-18