URBANE FUNKCIJE I STRUKTURE


Semestar: 5
ECTS: 4.2
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Razumije osnovne urbane procese i uticaje koji oblikuju savremene gradove 2. Identifikuje probleme u funkcionisanju urbanih aktivnosti u realnom prostoru 3. Kritički analizira kriterijume i indikatore kvaliteta urbane strukture 4. Istražuje i predlaže savremene oblike transformacija urbanih struktura 5. Adekvatno interpretira rezultate rada

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ2x1
1S
SVETLANA PEROVIĆ2x1
1S