PEJZAŽNA ARHITEKTURA


Semestar: 5
ECTS: 2.8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Pejzažna arhitektura: 1. Poznaje tehnike pejzažnog projektovanja i sposoban je da ih primejni u projektovanju objekata i pripadajućeg pejzaža 2. Posjeduje adekvatno znanje iz urbanog dizajna i njegovih savremenih tendencija;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ1x1
2S+2P

Rezultati ispita