Semestar: 2
ECTS: 4.2
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student,nakon položenog ispita Enterijer II biti sposoban da: 1. Izradi projekat unutrašnje arhitekture za različite tipologije objekata, a koji ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; 2. Izvrši analizu i kritičku ocjenu primjera i projekata unutrašnje arhitekture različite tipologije; 3. Poznaje metode i elemente istorijskog razvoja unutrašnje arhitekture i njenih savremenih tendencija;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ1x1
21S+3P
EMA JAŠAROVIĆ-ALIHODŽIĆ1x1
21S+3P
VELJKO RADULOVIĆ2x1
21S+3P