NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI


Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Nove tehnologije i materijali: 1. Posjeduje adekvatno znanje o konstruktivnim sistemima, građevinskoj problematici i savremenim tehnologijama, relevantim za arhitektonsko projektovanje; 2. Posjeduje adekvatno znanje o fizičkim osobinama i karakteristikama građevinskih materijala, komponenata i sistema, kao i uticajima izbora istih na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RATKO MITROVIĆ

PREDAVANJE