TEORIJA ARHITEKTURE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Teorija arhitekture: 1. Razumije uticaj teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture. 2. Primjenjuje adekvatno poznavanje teorijskih koncepata u procesu projektovanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RIFAT ALIHODŽIĆ