Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Posebni problemi projektovanja u prirodnim cjelinama: 1. Razumije fenomen prostora prirode; 2. Shvata korelaciju prostora prirode i prostora arhitekture. 3. Sposoban da učestvuje u izradi ili da samostalno izrađuje djelove tehničke dokumentacije iz odgovarajuće tipologije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija