Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Tehnike zaštite graditeljskog nasljeđa: 1. Posjeduje znanje o savremenim metodama i naprednim tehnikama zaštite graditeljskog nasljeda; 2. Sposoban da učestvuje u izradi ili da samostalno izrađuje djelove tehničke dokumentacije iz oblasti tehničke zaštite graditeljskog nasljeđa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija