ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA


Semestar: 7
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student,nakon položenog ispita Arhitektura unutrašnjih prostora biti sposoban da: 1. Izradi projekat unutrašnje arhitekture za različite tipologije objekata, a koji ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; 2. Izvrši analizu i kritičku ocjenu primjera i projekata unutrašnje arhitekture; 3. Poznaje osnovne elemente istorijskog razvoja unutrašnje arhitekture i njene savremene tendencije; 4. Adekvatno predstavi i prezentuje svoju projektantsku aktivnost.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLINA SEKULOVIĆ1.5x1
1S+1P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1.5x1
1S+1P
VELJKO RADULOVIĆ2x1
1S+1P