OSNOVI NAUKE O TOPLOTI,KGH INSTALACIJE I EFIKASNOS


Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
2B