Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETISLAV G. POPOVIĆ
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ2x1
3S+2P
SANJA SAVIĆ2x1
3S+2P