Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA ĆAĆIĆ
MARIJA BOJOVIĆ1x1
4S
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ1x1
4S
SANJA SAVIĆ1x1
4S
VELENKA HERBEZ1x1
4S