Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Stručna praksa: 1. Ima sposobnost da praktično primjeni teorijska saznanja; 2. Poznaje obaveze i odgovornosti arhitekte prema klijentima, korisnicima objekata, profesionalnim saradnicima, izvođačima radova i društvu uopšte.; 3. Razumije ulogu arhitekte u projektantskom timu i građevinskoj industriji; 4. Razumije uticaj projekata za izgradnju na postojeće i buduće zajednice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ1.33x1
2P
MARIJA BOJOVIĆ1.33x1
2P
SANJA SAVIĆ1.33x1
2P