ISTORIJA UMJETNOSTI


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KOPRIVICA2x1
3S+1P