URBANISTIČKA RADIONICA


Semestar: 9
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETISLAV G. POPOVIĆ
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ
SANJA SAVIĆ