INTEGRALNI PROJEKTI(PLANIRANJE I PRO.KOMP.PROGRAMA


Semestar: 9
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ
JELENA BAJIĆ-ŠESTOVIĆ
SANJA SAVIĆ