Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni postupke koji podstiču kreativnost i taktičko mišljenje učenika u realizaciji elementarnih taktičkih zadataka u rukometu. 2. Koristi stečena taktička znanja iz rukometa i primijeni taktičke principe igre i taktičke manevre. 3.Komponuje tim i sisteme igre s namjerom nadmudrivanja protivnika u igri i nadgrađuje taktičke vještine primjenom usvojenih znanja iz tehnike, taktike i fizičke pripreme u rukometu. 4. Memoriše konceptualno i situaciono, određene postupake koje treba sprovesti u toku utakmice i situaciono reaguje zavisno od razvoja događaja za vrijeme takmičenja. 5. Planira i programira rukomet u okviru klupske i reprezentativne selekcije i sa njom učestvuje na raznim školskim i državnim takmičenjima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA NOKIĆ