TEORIJSKE OSNOVE TJELESNOG I ZDRAVSTV. OBRAZOVANJA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije faze i etape psihofizičkog razvoja učenika; 2. Razumije osnovne činioce koji doprinose očuvanju i unapređenju zdravstvenog statusa; 3. Iznosi primjere kojima pozitivno utiče na učenike u smislu prihvatanja zdravstveno korisnih navika; 4. Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na učenike da prihvate navike kojima doprinose pravilnom bio-psiho-socijalnom razvoju; 5. Kontinuirano prati razvoj naučnih saznanja u oblasti tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja; 6. Primjenjuje stečena znanja u praksi uz poštovanje indiuvidualnih razlika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ